فایل manifest فایلیست با فرمت xml که در برخی موارد کنار فایل اجرایی موجود است و در برخی موارد درون فایل برنامه موجود میباشد . یکی از کاربرد های این فایل تعیین سطح دسترسی برنامه میباشد . به عنوان مثال میتوان سطح دسترسی یوزر اکانت را تغییر داد . این فایل از ویندوز XP به بعد ارائه گردید .

برای ادیت کردن آن در پروژه خود در vs میتوانید در Solution Explorer بر روی پروژه خود راست کلیک کرده و در روی add کلیک کرده ، بر روی New Item کلیک کرده و Application Manifest File را به پروژه اضافه کرده و فایل manifest  خود را ادیت نمایید .
در برنامه هایی که این فایل درون برنامه وجود دارد میتوان با ابزار Resource Hacker آن را دید یا ادیت کرد .
انواع سطح درسترسی در این فایل : (level)
1-asInvoker : برنامه ها بهصورت پیشفرض دارای این مقدار است . در این سطح دسترسی برنامه ها قادر به انجام کار های سیستمی نمیباشند .
2-highestAvailable : ممکن است سطح دسترسی هر کاربر با کاربر دیگر متفاوت باشد . این مقدار باعث میشود برنامه با حداکثر دسترسی کاربر برنامه اجرا گردد .
3-requireAdministrator : این مقدار برنامه را با تمام قابلیت های مدیر سیستم اجرا میکند و محدودیتی ندارد .
hex


Resource Hacker :
از این برنامه میتوان برای حذف ، اضافه یا ادیت کردن ریسورسها ، آیکونها ، بخش دیالوگ ، و مشاهده و ادیت فایل mainfest موجود در برنامه استفاده کرد . در عکس بخشی از برنامه را مشاهده میکنید که برخی از قسمت های آن را توضیح میدهیم :
 1 - برای انتخاب فایل مورد نظر میباشد ... :)
 2 - استخراج آیکون های موجود در برنامه که با سه پسوند قابل سیو شدن میباشند .
 3 - میتوانید در این قسمت آیکنی را به برنامه داده تا آن را بجای آیکن های موجود در برنامه گذاشته و از آن ها استفاده نماید .
 4 - با کلیک بر روی این بخش میتوانید ریسورس های موجود در برنامه را حذف کنید .

در این عکس ما برنامه ماشین حساب ویندوز را با این برنامه باز کرده ایم و توانستیم آیکن های آن را حذف یا ادیت کنیم و بخش FileInfo برنامه که درون خود فایل موجود است را ادیت کنیم .
البته تغییر آیکن برنامه ، تاریخ کامپایل برنامه ، تاریخ ادیت برنامه و سایر کار ها نیز با کد نویسی نیز امکان پذیر است ، اما برای انجام سریع کار استفاده از این برنامه ایده مناسبی میباشد .
Resource Hacker v4.2.5